Poker BOSS Main Event
Dani:
1a1b2
Poker BOSS Main Event
Dan 1b Kraj

Dan 1B, Završen!

dasobl • Level 12: 800-1,600, 200 ante

Upravo je završen Main event Dan 1B. Uskoro opširnije...

Klopić elminiše Ćišića

dasobl • Level 12: 800-1,600, 200 ante

Na Flopu: {a-Hearts}{8-Spades}{j-Diamonds}, Ćišić odlazi allin a Klopić calluje. Showdown: Ćišić: {k-Spades}{k-Hearts}, Klopić {a-Hearts}{10-Clubs}, Turn:{4-Clubs} , River:{6-Spades}.

Menićanin Double Up!

dasobl • Level 12: 800-1,600, 200 ante

Menićanin Mario se našao u preflop allin situaciji kada je sa BTN-a shipao 26,000, a igrač iz BB-a callovao. Showdown:

BB: {a-Clubs}{10-Spades}
Menićanin:{5-Clubs}{5-Spades}
Board: {9-Clubs}{q-Spades}{8-Hearts}{3-Spades}{6-Clubs}
Nakon ovog handa Menićanin Mario ima 55.000

Level 12...

dasobl • Level 12: 800-1,600, 200 ante

U toku je zadnji level na Main eventu Dan 1B. Uskoro opširnije...

Level:
12
Blinds:
800/1,600
Ante:
200

Ivanković završava učešće..

dasobl • Level 11: 600-1,200, 200 ante

Na sredini levela 11 Ivanković Mirko se našao u preflop allin sitauciji. Showdown:
Ivanković: {8-Clubs}{8-Hearts}
CO: {j-Hearts}{j-Spades}
Board: {q-Spades}{9-Diamonds}{4-Hearts}{3-Spades}{2-Spades}

Level:
11
Blinds:
600/1,200
Ante:
200

Dan 1B, level 10...

dasobl • Level 10: 500-1,000, 100 ante

53 ulaza na Main eventu Dan 1B, od toga 38 igrača u igri, a kasna registracija i re-entry su dostupni do kraja levela 12.