Warm Up
Dani:
1

Event Info

Buy-in €50

Novi Level...

dasobl

Novi level 18, Blinds 5.000/10.000 Ante 1.000, Avg.Stack 154.560, Entries 11/85.
Preostalo je 11 igrača u igri, a samo njih 10 nastaviće igru na finalnom stolu na kojem će igrati za prizepool od €4,122.50!

Pauza!

dasobl

Kratka pauza na Warm Up-u..Igra će se nastaviti za 5' minuta.

Drinčić Igor, Up&Down

dasobl

Pred kraj smo Levela 17, nakon kog će igrači otići na kraću pauzu a Drinčić duplira svoj stack u preflop allin-u a zatim i gubi coin flip. Showdown,

Hand 1.
Drinčić: {k-Spades}{a-Hearts}
CO: {q-Spades}{a-Clubs}
Board: {10-Diamonds}{7-Hearts}{6-Hearts}{3-Clubs}{8-Clubs}

Hand 2.
Drinčić: {j-Hearts}{j-Spades}
BB: {a-Hearts}{q-Clubs}
Board: {a-Spades}{7-Spades}{6-Spades}{10-Clubs}{2-Diamonds}
Nakon ovog hand-a Drinčić ima 80k stack.

Level 16...

dasobl

Novi level na Warm Up eventu. Blinds 4.000/8.000 Ante 1.000
Avg. Stack 100.522, Entries 17/85

Grabovac, Double Up!

dasobl

Pred kraj smo levela 16, a Grabovac Dragan povecava stack. Upravo Grabovac opena sa UTG+1 do 13.000, a igrač iz BB 3bet shipa (130k), što Grabovac call-uje...Showdown,

BB: {5-Clubs}{5-Spades}
Grabovac: {8-Clubs}{8-Hearts}
Board: {9-Spades}{a-Diamonds}{q-Clubs}{4-Clubs}{6-Spades}

Nakon ovog hand-a Grabovac Dragan ima 265k stack.

Warm Up, 18 Left!

dasobl

Na početku smo novog levela, a u igri je preostalo 18 igrača koji igraju za prizepool €4,122.00.
Blinds 3,000/6,000 Ante 1,000, Avg. Stack 90,000.

Novi level 15...

dasobl

Igra je nastavljena, u toku je level 15. Blinds 2,000/4,000 Ante 500, Avg Stack 80,422, Entries 21

Pauza!

dasobl

Druga pauza na Poker BOSS Warm Up eventu. Igra će se nastaviti kroz 15' minuta.

Ratković gubi pot 130k

dasobl

Ratković se našao u preflop allin situaciji za pot od 130k, kada je igrač sa CO-a open shipao (63k), a Ratković call-ovao sa BTN-a.
Showdown,

Ratković: {a-Hearts}{10-Diamonds}
CO: {j-Spades}{q-Spades}
Board: {j-Clubs}{5-Diamonds}{7-Spades}{10-Hearts}{j-Diamonds}

Novi Level 14...

dasobl

Preostalo je 29 igrača u igri koji igraju za prziepool od €4,122.00 i prvo mjesto od €1,197.50,
Novi level 14. Blinds 1,500/3,000 Ante 400, Avg. Stack 58,620, Entries 29/85