Warm Up
Dani:
1

Majstorović Luka završava učešće...

dasobl

Majstorović se našao u preflop allin blind vs blind, kada je iz SB-a open shipao 90k, a igrač iz BB call-ovao.
Showdown,
Majstorović: {a-Hearts}{2-Diamonds}
BB: {a-Spades}{q-Clubs}
Board: {6-Spades}{k-Hearts}{q-Hearts}{9-Diamonds}{4-Clubs}