Main Event
Dani:
1a1b2
Main Event
Dan 1a Kraj

Kraj dana 1a!

KrleNs

Upravo je završen dan 1a Poker Fest Lav Main Event-a u Splitu u Hotel&Casino La Meridian! Turnir se zaustavio na blind levelu 12 800/1600 ante 200 average 125.880 preostalo je 34 igrača od ukupno 107 ulaza, koliko je bilo u danu 1a, koji prolaze u dan 2 odnosno finalni dan. Finalni dan 2 se nastavlja na blind levelu 13 1000/2000 ante 300. Chip leader dana 1a je Vladimir Luledžija iz Sarajeva sa 293.900 stack-om a sledi ga Davor Pištalo sa 224.100, treći po stacku je Emir Alijagić sa 220.300, Dario Pušić 216.700 i Milan Milovanović 212.000. Sutra nas očekuje dan 1b gde očekujemo još više igrača i još veću akciju.

Marko Miković eliminisan sa turnira!

KrleNs
Marko Miković
Marko Miković

Marko Miković je eliminisan sa turnira kada je akcija krenula od upravo njega. On je sa UTG open-ovao 3.500, MP call, Luledžija 3 bet 10.500, Marko 4 bet 24.000, MP fold, Luledžija all in 200k, Marko call 100k.

Show Down:

Miković: {a-Hearts}{a-Spades}
Luledžija: {q-Spades}{q-Hearts}

BORD: {7-Spades}{2-Hearts}{5-Hearts} {8-Spades} i u tom momentu igrač izgovara ja sam bacio {q-Diamonds} RIVER: {q-Clubs}

Miković gubi od jednog out-a, ogroman pot od preko 220k i ispada sa turnira a Luledžija preuzima chip lead!

Dacke double up!

KrleNs
Danijel Uzelac
Danijel Uzelac

Dacke se opet duplirao! Akcija je krenula od igrača sa UTG+1 koji je open-ovao 3.500, CO call, Dacke sa SB 3-bet 10.000, UTG+1 fold, CO call.

FLOP: {10-Clubs}{8-Spades}{3-Hearts} CO check, Dacke 16k, CO all in, Dacke call.

Show Down:

Dacke: {j-Spades}{j-Diamonds}
Protivnik: {8-Hearts}{7-Hearts}

TURN: {j-Clubs} RIVER: {6-Spades}

Nikola Nožica double up!

KrleNs

Nikola Nožica se duplirao kada je platio min raise od Andrije Robovića 2.400 koji je bio na poziciji HJ a Nikola pozicija BTN.

FLOP: {k-Diamonds}{9-Spades}{5-Spades} Andrija check, Nikola bet 5.000, Andrija raise 11.000, Nikola 3 bet 25k, Andrija shave, Nikola snap call.

Show Down:

Nikola: {k-Hearts}{9-Hearts}
Andrija: {a-Spades}{a-Hearts}

TURN: {8-Spades} RIVER: {7-Diamonds} Andrija gubi ogroman deo stacka a Nikola odlazi na 135k!

Danijel ,,DACKE" Uzelac Double Up!

KrleNs
Danijel Uzelac
Danijel Uzelac

Akcija je počela baš od Danijela koji je poznat u svetu pokera kao ,,Dacke". On je sa UTG open-ovao 2.500 da bi igrač iza njega 3-bet-ovao do 7.100 a igrač sa MP 4-bet do 20.000, a na to Dacke gura svoj all in od 30.400, igrač iza fold a MP call.

Show Down:

Dacke: {q-Hearts}{q-Diamonds}
Protivnik: {10-Clubs}{10-Diamonds}

BORD: {k-Diamonds}{2-Clubs}{6-Clubs} {2-Spades} {j-Diamonds} Dacke odnosi pot i odlazi na 80k!