Main Event
Dani:
1a1b2
Main Event
Dan 1b Kraj

Kraj dana 1b!

KrleNs

Upravo je završen dan 1b Poker Fest Lav Main Event-a u Hotel&Casino La Meridian u Splitu! U današnjem danu imali smo ukupno 73 ulaza a u drugi finalni dan uspelo je da preživi 31 igrač. Chip leader dana 1b je Kolja Tomić iz Mostara sa ukupno 212.200 čipova, sledi ga Goran Kuga sa 202.600 i Igor Horvat 182.600!

Podsećamo Vas da je uvek prisutan jako kvalitetan cash game različitih blindova 1-2€, 2-5€, 5-10€ No Limit i Omaha koja se igra i do 10-25€.

Sutra se dan 2 odnosno finalni dan igra sa početkom od 14h i igra se do pobednika.

Veliki pozdrav od ekipe Poker Balkan News-a!

Update

KrleNs

Upravo je u toku poslednji level dana 1b blind level 12 800/1600 ante 200 average 94.200 31/73 igrača.

Trenutni chip lider dana 1b je Kolja Tomić sa stackom od oko 200k!

Mario Sakić double up

KrleNs
Mario Sakić
Mario Sakić

Akcija je krenula od igrača Suada Begovića sa UTG koji je open-ovao 3.700, BTN call, Mario sa BB 3-bet 13.300, Suad 4-bet 33.700, Mario all in 47.100, Suad call.

Show Down:

Mario: {k-Clubs}{k-Hearts}
Suad: {q-Clubs}{q-Diamonds}

BORD: {5-Clubs}{10-Clubs}{6-Clubs} {9-Hearts} {8-Clubs} obojica igrača pogadjaju boju ali Mario sa {k-Clubs} jačom bojom odnosi pot od 100k!

Almir oštećuje svoj stack!

KrleNs
Almir Gusalović
Almir Gusalović

Almir je oštetio svoj stack kada se našao u all in-u pre flopa.
On je sa BTN open-ovao a igrač sa BB gura svoj all in i on ga call-uje.

Show Down:

Almir: {a-Hearts}{q-Diamonds}
Protivnik: {j-Spades}{j-Hearts}

BORD: {k-Hearts}{10-Spades}{6-Diamonds} {4-Clubs} {5-Diamonds} Almir pada na 46.000.

Amer Klopić eliminisan sa turnira

KrleNs
Amer Klopić
Amer Klopić

Amer Klopić je eliminisan sa turnira u akciji koja je počela od UTG+1 koji je open-ovao 2.500, Amer 3-bet 5.300, svi fold do igrača sa UTG+1 koji posle kraćeg razmišljanja objavljuje svoj all in od 60k a Amer ga snap call-uje.

Amer: {q-Hearts}{q-Spades}
Protivnik: {a-Clubs}{j-Spades}

BORD: {9-Spades}{9-Hearts}{2-Clubs} {10-Diamonds} {a-Spades}

Amer gubi pot od preko 140k koji bi ga stavio na sam vrh liste.