Main Event
Dani:
1a1b2

Zerzevski opet gubi veliki pot!

KrleNs
Miloš Zerzevski

Miloš Zerzevski opet gubi veliki pot i veči deo svog stacka. On je sa {k-Hearts}{k-Spades} open-ovao i dobio call od igrača pored njega.

FLOP: {q-Spades}{6-Clubs}{4-Hearts} Miloš c-bet, ptorivnik call,
TURN: {6-Diamonds} Miloš bet, protivnik call,
RIVER: {8-Spades} Miloš bet, protivnik call.

Miloš: {k-Spades}{k-Hearts} Protivnik: {6-Spades}{7-Clubs} Miloš pada na 15k.

Upravo je u toku blind level 4 100/200 ante 25 average 44.335 85/94 igrača.