Main Event
Dani:
1a1b2

Marko Gašparović napušta turnir

KrleNs
Marko Gašparović

Gašparović je eliminisan kada je sa pozicije HJ gurnuo svoj all in na open igrača sa MP i dobio call.

Show Down:

Gašparović: {k-Spades}{k-Hearts}
Protivnik: {a-Clubs}{q-Diamonds}

BORD: {2-Clubs}{5-Hearts}{8-Diamonds} {10-Spades} {a-Hearts}

Protivnik na riveru kupuje potreban out i eliminiše Gašparovića sa turnira.