Main Event
Dani:
1a1b2

Almir Gusalović izbacuje Aliju Filipovića

KrleNs
Almir Gusalović

Alija Filipović je eliminisan sa turnira kada je na open Almira Gusalovića do 1.000 objavio svoj all in koji je iznosio 6.900, a Almir ga call-uje.

Show Down:

Alija:{10-Clubs}{9-Hearts}
Almir: {a-Spades}{7-Clubs}

BORD: {q-Spades}{8-Diamonds}{3-Clubs} {5-Clubs} {q-Hearts}

Kako ništa ne silazi ni jednom ni drugom Almir odnosi ruku sa A high i izbacuje Aliju sa turnira.