Main Event
Dani:

Event Info

Prize Pool €144,495
Players 507

Level

Level 29
Blinds 120,000 / 240,000
Ante 20,000
Main Event
Dan 3 Kraj

Puglisi Santo pobednik Premier Poker cup-a

KrleNs • Level 29: 120,000-240,000, 20,000 ante

Puglisi Santo je zvanični pobednik Premier Poker Cup-a! Do zvanične pobede je došao nakon dogovora sa Sašom Menićaninom koji je prepustio zvaničnu pobedu na ovom turniru a novčanu nagradu su raspodelili tako što je Menićaninu pripalo 32.000€ a Puglisi 23.500€. Nakon veoma duge borbe u tri igrača koja je trajala preko 5h kad su ušli u HU napravili su dogovor i završili turnir.

Sve čestitke našem igraču sa Balkana koji je izborio nezvanično prvo mesto ali takodje i velike čestitke i Puglisi Santosu!

Nassetti Nicolò out

KrleNs • Level 29: 120,000-240,000, 20,000 ante
Nassetti Nicolò
Nassetti Nicolò

Nassetti Nicolò all in sa BTN 2.900.000, Saša Menićanin call.

SHOWDOWN:
Menićanin: {k-Hearts}{q-Clubs}
Nassetti: {3-Diamonds}{2-Diamonds}

BOARD: {q-Hearts}{j-Hearts}{j-Clubs}{j-Diamonds}{5-Spades}

Nassetti Nicolò završava na 3. mestu i uzima nagradu od €12.500

Level:
29
Blinds:
120,000/240,000
Ante:
20,000

Nassetti Nicolo double up

KrleNs • Level 28: 80,000-160,000, 20,000 ante
Nassetti Nicolò
Nassetti Nicolò

Nassetti Nicolò open sa BTN, Santo Puglisi sa BB all in, Nassetti Nicolò call.

SHOWDOWN:
Nassetti Nicolò: {q-Hearts}{q-Diamonds}
Santo Puglisi: {7-Clubs}{7-Spades}

BOARD: {8-Diamonds}{q-Clubs}{8-Hearts}{10-Hearts}{6-Hearts}

Santo Puglisi je trenutno na 6.500.000
Nassetti Nicolò je trenutno na 15.000.000

Odmah u sledećoj ruci Santo Puglisi duplira svoj stack kada su na flopu {10-Hearts}{9-Spades}{5-Spades} završili u all in-u
Santo Puglisi:{k-Diamonds}{k-Hearts}
Nassetti Nicolò: {j-Diamonds}{10-Clubs}

Turn i river nisu doneli promenu i Santo odlazi na 15.000.000 a Nasseti je na 5.500.000

Santo Puglisi double up

KrleNs • Level 28: 80,000-160,000, 20,000 ante
Santo Puglisi
Santo Puglisi

Puglisi open sa BTN, Nassetti Nicolo sa BB all in, Puglisi call.

SHOWDOWN:
Puglisi: {9-Hearts}{9-Clubs}
Nasseti: {10-Hearts}{10-Spades}

BOARD: {3-Hearts}{9-Spades}{5-Spades}{a-Clubs}{k-Clubs}

Level:
28
Blinds:
80,000/160,000
Ante:
20,000

Robuffo Alessandro OUT na 4. mestu

KrleNs • Level 27: 50,000-100,000, 10,000 ante
Alessandro Robuffo
Alessandro Robuffo

Robuffo Alessandro je gurnuo all in sa BTN, Saša Menićanin ga je platio sa BB.

Menićanin: {8-Diamonds}{8-Spades}
Robuffo: {q-Spades}{10-Hearts}

Board: {a-Clubs}{5-Spades}{6-Spades}{5-Hearts}{k-Spades}

Robuffo Alessandro je završio turnir na 4. mestu za €9.195

Menićanin na 4.7M

KrleNs • Level 27: 50,000-100,000, 10,000 ante
Saša Menićanin
Saša Menićanin

Menićanin je open-ovao sa CO 250k, BTN call, ostali fold.

Flop: {q-Diamonds}{6-Diamonds}{9-Hearts} Menićanin cbet 350k, BTN call.

Turn: {5-Spades} Menićanin bet 500k, BTN call.

River: {j-Diamonds} Menićanin check, BTN check.

Saša Menićanin okreće {a-Spades}{q-Hearts}, a protivnik muck-uje karte.

Saša je sad na 4.7M