Main Event
Dani:
1b1c23
Main Event
Dan 1b Kraj

Kraj dana 1b

KrleNs • Level 11: 1,000-2,000, 200 ante

Upravo se završio dan 1b Premier Poker Cup-a u Hotel & Casino Perla u Novoj Gorici u Sloveniji. U danu 1b je bilo 197 ulaza, a u dan 2 prolazi 106 igrača. Chip leader medju igračima sa Balkana je [Removed:185] sa 219.800, a prati ga Danilo Milošević sa 214.000 čipova. Predstavljamo vam igrače sa Balkana koji su prešli u dan 2 po broju čipova:
[Removed:185] 219,800
Danilo Milošević 214,000
Damjan Pandurović 114,000
Slobodan Savić 88,000
Nikola Kolega 59,100
Lordan Čajdo 47,200
Nikola Nožica 45,100
Stojan Prodanović 45,000
Igor Janković 26,300

Takodje vam prenosimo i chip count i igrače sa Balkana koji su iz dana 1a prešli u dan 2:

Dražen Lenac 296,000
Vesko Gardašević 233,100
Haris Krnić 206,000
Marko Milanović 166,500
Hrvoje Lorković 71,900
Dušan Vasiljević 63,800

[Removed:185] na 240k!

KrleNs • Level 11: 1,000-2,000, 200 ante

UTG open 5.000, Smokrović sa SB 3-bet 15.000, UTG call.

FLOP: {3-Clubs}{5-Spades}{2-Diamonds} Smokrović check, UTG bet 15.000, Smokrović all in, UTG call 37.000.

SHOWDOWN:
Smokrović: {3-Spades}{3-Diamonds}
Protivnik: {6-Clubs}{6-Hearts}

TURN: {9-Diamonds}
RIVER: {2-Spades}

Smokrović je trenutno na 240.000

Marko Miković OUT

KrleNs • Level 11: 1,000-2,000, 200 ante
Marko Miković
Marko Miković

U prvoj ruci Marko je završio u preflop all in-u sa igračem koji je imao manje čipova od njega.

Miković: {a-}{j-}
Protivnik: {10-}{9-}

Board: {q-}{j-}{8-}{8-}{a-}

Nakon nekoliko ruku Marko je ponovo završio u preflop all in-u sa jednim igračem. Marko je u ruci držao {j-Spades}{j-Clubs}, a protivnik {a-Diamonds}{q-Diamonds}.

Board: {7-Diamonds}{6-Diamonds}{3-Diamonds} {3-Clubs} {8-Clubs} Marko završava učešće na turniru!

Marko Kolega OUT!

KrleNs • Level 11: 1,000-2,000, 200 ante
Marko Kolega
Marko Kolega

Marko je u završio u preflop all in-u sa dva igrača od toga je jedan bio short stack.

Kolega: {k-Hearts}{k-Diamonds}
HJ: {a-Hearts}{10-Hearts}
BB: {a-Spades}{4-Diamonds}

Board: {2-Diamonds}{5-Hearts}{2-Spades}{a-Diamonds}{q-Spades}

Board donosi {a-Diamonds} i Kolega posle ove ruke ostaje na 3.800 čipova. Odmah u sledećij ruci je gurnuo preostale čipove sa {k-Spades}{6-Spades} i naleteo na {k-Hearts}{k-Clubs} čime završio učešće na turniru.

Nikša Marinac OUT

KrleNs • Level 11: 1,000-2,000, 200 ante
Nikša Marinac
Nikša Marinac

Marinac open sa UTG 3.400, BB 3-bet 7.400, Marinac call.

FLOP: {k-Hearts}{10-Hearts}{4-Spades} BB check, Marinac bet 7.000, BB raise 18.000, Marinac call.

TURN: {8-Hearts} BB bet 18.500, Marinac call.

RIVER: {5-Diamonds} BB check, Marinac all in 50.000, BB call.

SHOWDOWN:
Marinac: {j-Spades}{j-Clubs}
Protivnik: {a-Hearts}{a-Spades}

Level:
11
Blinds:
1,000/2,000
Ante:
200

Lordan Čajdo double up!

KrleNs • Level 9: 600-1,200, 100 ante
Lordan Čajdo
Lordan Čajdo

Igrač sa UTG je limp-ovao 1.200, Lordan sa HJ all in 18.000, ostali fold UTG call.

Lordan: {k-Hearts}{j-Clubs}
Protivnik: {a-Hearts}{7-Spades}

Board: {4-Hearts}{j-Spades}{j-Hearts}{x-}{x-}

Lordan se duplira i posle ove ruke je na 40k

Nikola Nožica ne prolazi coin flip!

KrleNs • Level 9: 600-1,200, 100 ante
Nikola Nožica
Nikola Nožica

Nožica je završio u preflop all in-u sa još jednim igračem.

Nožica: {9-Hearts}{9-Diamonds}
Protivnik: {a-Spades}{q-Spades}

Board: {6-Spades}{q-Diamonds}{6-Diamonds}{6-Spades}{7-Clubs}

Protivnikov all in je iznosio 46k, a Nožica posle ove ruke ostaje na 56k.

Nikola Kolega double up preko Nikole Nožice

KrleNs • Level 9: 600-1,200, 100 ante
Nikola Kolega
Nikola Kolega

Nikola Kolega se duplirao kada je akcija krenula od igrača sa MP koji limpuje 1.200, CO call, Kolega sa BTN call, SB call i Nožica sa BB raise 4.600, MP fold, CO call, Kolega call, SB fold.

Flop: {k-Clubs}{4-Spades}{6-Diamonds} Nožica c-bet 8.700, CO fold, Kolega sa BTN call.
Turn: {q-Spades} Nožica check, Kolega bet 12.000, Nožica call.
River: {10-Spades} Nožica check, Kolega all in 12.800, Nožica call.

Kolega okreće {k-Spades}{3-Spades} za sklopljenu boju, a Nožica muckuje karte. Kolega odlazi na 82.000 a Nožica pada na 90.000!