Main Event
Dani:
1b1c23

David Kolarič na 70k

KrleNs • Level 9: 600-1,200, 100 ante
David Kolarič
David Kolarič

Kolarič je open sa UTG 2.5k, HJ call, SB call.

Flop: {4-Diamonds}{8-Hearts}{10-Diamonds} SB check, Kolarič cbet 3.3k, HJ fold, SB call.

Turn: {8-Clubs} SB check, Kolarič bet 6.5k, SB call.

River: {a-Spades} SB check, Kolarič check.

Kolarič: {a-Clubs}{10-Spades}
Protivnik: {7-Clubs}{7-Diamonds}

Posle ove ruke Kolarič je na 70k!

Level:
9
Blinds:
600/1,200
Ante:
100
Level:
8
Blinds:
500/1,000
Ante:
100

David Kolarič

KrleNs

Trenutno najbolji mtt igrač u Sloveniji prema sajtu pocketfives.

David Kolarič

Mario Menićanin double up

KrleNs • Level 7: 400-800, 100 ante
Mario Menićanin
Mario Menićanin

CO open 1.600, Menićanin all in 9.500, BB call, CO fold.

SHOWDOWN:
Menićanin: {a-Hearts}{k-Hearts}
Protivnik: {4-Diamonds}{4-Spades}

BOARD: {k-Diamonds}{j-Diamonds}{9-Hearts}{q-Hearts}{6-Diamonds}

Menićanin je trenutno na 22.000

Level:
7
Blinds:
400/800
Ante:
100

Slobodan Savić nosi pot

KrleNs • Level 6: 300-600, 75 ante
Slobodan Savić
Slobodan Savić

Savić sa UTG open 1.300, UTG+1 call.

FLOP: {6-Spades}{j-Clubs}{j-Diamonds} Savić c-bet 2.000, UTG+1 call.

TURN: {j-Hearts} Savić check, UTG+1 bet 4.200, Savić call.

RIVER: {4-Clubs} Savić check, UTG+1 bet 7.000, Savić call.

SHOWDOWN:
Savić: {7-Hearts}{7-Spades}
Protivnik: Muck

Jedna od brojnih ruku

KrleNs • Level 6: 300-600, 75 ante

Akcija je krenula od igrača sa UTG koji je open 1.2k, MP call, CO call, BTN call, SB call, BB 3bet 5.6k, UTG call, ostali fold, SB call.

Flop: {2-Clubs}{k-Clubs}{2-Spades} SB check, BB cbet 20k, UTG fold, Dama sa SB all in 25k, BB doplaćuje.

BB: {a-Hearts}{k-Spades}
Dama sa SB: {7-Clubs}{5-Clubs}

Turn: {9-Spades} River: {7-Diamonds} i devojka koja je bila na SB je out.

Marinac eliminiše igrača

KrleNs • Level 6: 300-600, 75 ante
Nikša Marinac
Nikša Marinac

Marinac sa UTG open 1.100, MP call, MP2 call, BTN 3-bet 6.000, Marinac 4-bet 16.100, MP fold, MP2 fold, BTN all in 40.000, Marinac call.

SHOWDOWN:

Marinac: {k-Hearts}{k-Diamonds}
Protivnik: {q-Clubs}{q-Spades}

BOARD: {10-Clubs}{9-Clubs}{2-Hearts}{7-Clubs}{6-Diamonds}

Marinac je trenutno na 137.000