Main Event
Dani:
1b1c23

Nikša Marinac nosi veći pot

KrleNs • Level 6: 300-600, 75 ante
Nikša Marinac
Nikša Marinac

UTG open 850, UTG +1 call, CO call, Marinac sa BTN call, SB call.

FLOP: {3-Clubs}{6-Spades}{6-Hearts} SB check, UTG bet 1.100, UTG+1 raise 3.100, CO fold, Marinac call, SB all in 14.000, UTG fold, UTG+1 call, Marinac all in 55.000, UTG+1 fold.

SHOWDOWN:

Marinac: {3-Spades}{3-Hearts}
Protivnik: {9-Hearts}{6-Clubs}

TURN: {7-Diamonds}
RIVER: {q-Diamonds}

Marinac je trenutno na 93.000.

Level:
6
Blinds:
300/600
Ante:
75

Mario Menićanin gubi pot od 120k

KrleNs • Level 5: 200-400, 50 ante
Mario Menićanin
Mario Menićanin

Akcija je upravo od Maria koji je sa MP open-ovao 1k, MP2 3bet 2.2k, HJ cold call-uje 2.2k, Mario call.

Flop: {6-Hearts}{3-Clubs}{10-Hearts} Mario check, MP2 cbet 5k, HJ fold, Mario call.

Turn: {4-Clubs} Mario check, MP2 bet 13k, Mario all in koji pokriva protivnikov stack. Italijanski igrač posle dužeg razmišljanja pita Menićanina da li hoće da se kocka i Mario mu odgovara potvrdno i Italijan ga plaća.

Menićanin: {10-Clubs}{7-Clubs}
Protivnik: {k-Hearts}{5-Hearts}

River: donosi {k-Diamonds} i Menićanin mora da isplati protivniku 56k koliki je bio njegov all in i ostaje na 7k.

Nakon samo dve ruke Mario se duplira preko Nožice i sada je na 17k.

Level:
5
Blinds:
200/400
Ante:
50

Nikša Marinac OUT

KrleNs • Level 4: 150-300, 25 ante
Nikša Marinac
Nikša Marinac

Marinac open sa MP 650, BTN 3bet 1800, Marinac call.

FLOP: {j-Spades}{4-Hearts}{j-Clubs} Marinac check, BTN check.

TURN: {7-Diamonds} Marinac check, BTN bet 1.800, Marinac call.

RIVER: {10-Diamonds} Marinac bet 8.000, BTN all in, Marinac call.

SHOWDOWN:
Marinac: {9-Hearts}{8-Hearts}
Protivnik: {j-Hearts}{4-Clubs}

Marinac koristi pravo na re-entry i vraća se u igru.

Update

KrleNs • Level 4: 150-300, 25 ante

Posle kraće pauze od 15 minuta, nastavljena je igra u poker room-u kazina u Perli. Trenutno je u toku blind level 4 150/300 ante 25 avg. stack 62.250 u igri je 160/166. Neposredno pre pauze odigrala se jedna veoma zanimljiva ruka u kojoj je učestvovao Nikola Nožica sa još jednim italijanskim igračem. U ruci je bilo 5 igrača, a flop je: {8-Spades}{6-Hearts}{8-Diamonds} italijanski igrač bet-uje, a Nožica ga plaća. Turn: {8-Hearts} italijanski igrač ispaljuje još jedan barel , protivnik gura all in, Nožica ga call-uje. Nožica okreće {7-Clubs}{7-Spades}, protivnik {a-Hearts}{5-Spades} river: {4-} i Nožica posle ove ruke odlazi na 160.000 čipova.

Level:
4
Blinds:
150/300
Ante:
25
Level:
3
Blinds:
100/200
Ante:
0