Main Event
Dani:
1b1c23

Podsećanje

KrleNs • Level 2: 75-150, 0 ante
Hotel&Casino Perla

Na predhodnom Premier Poker Cup-u koji je održan od 30.01.2015. - 02.02.2015. ukupno je bilo 754 entries-a što je ovaj turnir učinilo najvećim koji je održan u Hotel&Casino Perla ali i jedan od najposećenijih u regionu. Na finilnom stolu Balkan je imao svog predstavnika Davora Božilovića, koji je zvanično završio turnir na 5. mestu ali je predhodno napravljen dil po kojem je on osvojio nagradu od €24.000. Nadamo se da će ovog puta igrači sa Balkana imati još više uspeha! Gl to all..