Main Event
Dani:
1b1c23

Mario Menićanin gubi pot od 120k

KrleNs • Level 5: 200-400, 50 ante
Mario Menićanin

Akcija je upravo od Maria koji je sa MP open-ovao 1k, MP2 3bet 2.2k, HJ cold call-uje 2.2k, Mario call.

Flop: {6-Hearts}{3-Clubs}{10-Hearts} Mario check, MP2 cbet 5k, HJ fold, Mario call.

Turn: {4-Clubs} Mario check, MP2 bet 13k, Mario all in koji pokriva protivnikov stack. Italijanski igrač posle dužeg razmišljanja pita Menićanina da li hoće da se kocka i Mario mu odgovara potvrdno i Italijan ga plaća.

Menićanin: {10-Clubs}{7-Clubs}
Protivnik: {k-Hearts}{5-Hearts}

River: donosi {k-Diamonds} i Menićanin mora da isplati protivniku 56k koliki je bio njegov all in i ostaje na 7k.

Nakon samo dve ruke Mario se duplira preko Nožice i sada je na 17k.