Main Event
Dani:
1b1c23

Marko Miković OUT

KrleNs • Level 11: 1,000-2,000, 200 ante
Marko Miković

U prvoj ruci Marko je završio u preflop all in-u sa igračem koji je imao manje čipova od njega.

Miković: {a-}{j-}
Protivnik: {10-}{9-}

Board: {q-}{j-}{8-}{8-}{a-}

Nakon nekoliko ruku Marko je ponovo završio u preflop all in-u sa jednim igračem. Marko je u ruci držao {j-Spades}{j-Clubs}, a protivnik {a-Diamonds}{q-Diamonds}.

Board: {7-Diamonds}{6-Diamonds}{3-Diamonds} {3-Clubs} {8-Clubs} Marko završava učešće na turniru!