Main Event
Dani:
1b1c23

Zoran Đorđević oštećuje stack

KrleNs • Level 8: 500-1,000, 100 ante
Zoran Đorđević

Đorđević sa UTG open , 2.5k, UTG+1 call, HJ call, BTN call, SB call, BB call.

Flop: {j-Hearts}{10-Diamonds}{j-Clubs} SB check, BB check, Đorđević cbet 3.5k, UTG+1 call, ostali fold.

Turn: {5-Spades} Đorđević bet 6.5k UTG+1 call.

River: {k-Hearts} Đorđević ispaljuje i treći barel 12.5k, UTG+1 raise 27k, Đorđević fold, a protivnik okreće {j-Diamonds}{j-Spades} i pokazuje celom stolu.

Đorđević je posle ove ruke na oko 68k.