Main Event
Dani:

Event Info

Players 208

Level

Level 27
Blinds 25,000 / 50,000
Ante 5,000
Main Event
Dan 3 Kraj

Princess Poker Tournament 5

KrleNs

Uspešno je priveden kraju još jedan turnir u nizu.. Vidimo se uskoro na nekoj novoj destinaciji. Pozdrav od ekipe Balkan.Pokernews-a!

Pobednik Evangelos Bechrakis Runner up3. Andreas Vlachos

WINNER Evangelos Bechrakis!

KrleNs

Igrači su napravili deal po kome su obojca uzeli po €19.500, a ostavili sa strane €1.700 za koje su igrali.

Heads up je završen posle samo nekoliko ruku kada su igrači završili u preflop all in-u Evangelos je u ruci imao {a-Clubs}{j-Hearts}, a protivnik {a-Hearts}{k-Diamonds}. Board mozete pogledati na slikama!

Finalna rukaEvangelos Bechrakis

Pobednik

KrleNs • Level 27: 25,000-50,000, 5,000 ante
Evangelos Bechrakis
Evangelos Bechrakis

Pobednik turnira je Evangelos Bechrakis za nagradu od €21.200!

Andreas Vlachos 3. mesto

KrleNs • Level 27: 25,000-50,000, 5,000 ante
Andreas Vlachos
Andreas Vlachos

Andreas Vlachos je eliminisan na 3. mestu kada je akcija krenula od igrača sa BTN koji open-uje 100k, Vlachos sa SB gura svoj all in a BTN snap call-uje!

Vlachos: {k-Spades}{j-Clubs}
Protivnik: {a-Spades}{j-Diamonds}

Board: {q-Diamonds}{4-Diamonds}{3-Spades} {10-Clubs} {q-Clubs}

Vlachos osvaja novčanu nagradu od 10.125€!

Andreas Vlachos double up

KrleNs • Level 27: 25,000-50,000, 5,000 ante

Vlachos se duplirao kada je igrač sa BTN limp-ovao, SB call a Vlachos sa BB objavljuje svoj all in od 450k, BTN call, SB fold!

Vlachos: {k-Spades}{j-Hearts}
Protivnik: {a-Diamonds}{q-Diamonds}

Board: {8-Spades}{10-Diamonds}{8-Diamonds} {k-Hearts} {5-Hearts}

Vlachos se duplira i odlazi na 920k!

Level:
27
Blinds:
25,000/50,000
Ante:
5,000

Miloš Čuljković 4.mesto

KrleNs • Level 26: 20,000-40,000, 4,000 ante
Miloš Čuljković
Miloš Čuljković

Miloš Čuljković eliminisan je na 4. mestu u dve ruke za redom.

U prvoj ruci Čuljković je izgubio 90% svog stacka tako što se našao u pre flopu all in-u, kada je igrač sa SB objavio all in od 475k a Čuljković sa BB platio.

Čuljković: {k-Hearts}{q-Spades}
Protivnik: {10-Hearts}{j-Diamonds}

Board: {2-Clubs}{3-Diamonds}{3-Hearts} {2-Hearts} {j-Spades}

Protivnik na riveru kupuje jedan od potrebnih out-a i Čuljković posle te ruke pada na 110k!

Odmah posle u ruci igrač sa UTG limp-uje, Čuljković sa SB gura all in od 106k, BB call, UTG call.

Flop: {10-Hearts}{q-Hearts}{3-Diamonds} BB check, UTG check.
Turn: {10-Diamonds} BB check, UTG check.
River: {6-Clubs} BB check, UTG check.

Čuljković: {8-Clubs}{4-Spades}
Igrač BB: {j-Diamonds}{4-Hearts}
Igrač UTG: {5-Spades}{5-Clubs}

Čuljković je eliminisan na 4. mestu za nagradu od 7.145€!

Sve čestitke Milošu Čuljkoviću od ekipe Balkan Poker News-a!

Level:
26
Blinds:
20,000/40,000
Ante:
4,000