Main Event
Dani:
1a1b23
Level:
9
Blinds:
400/800
Ante:
100

Marko Mirković OUT

KrleNs • Level 8: 300-600, 75 ante
Marko Mirković
Marko Mirković

Akcija je krenula od igrača sa BTN koje je min raise 1.200, Mirković sa SB shove 14.500, BTN call.

Mirković {q-Diamonds}{9-Diamonds}
Protivnik: {a-Hearts}{10-Diamonds}

Board: {a-Clubs}{10-Clubs}{2-Diamonds}{5-Hearts}{10-Spades}

Đorđe Jovanović gubi pot

KrleNs • Level 8: 300-600, 75 ante
Đorđe Jovanović
Đorđe Jovanović

UTG open 1.200, UTG+1 call, MP call, Jovanović sa SB call.

FLOP: {a-Hearts}{9-Clubs}{k-Spades} Jovanović check, UTG check, UTG+1 all in 13.000, MP fold, Jovanović call, UTG fold.

SHOWDOWN:
Jovanović: {a-Clubs}{j-Diamonds}
Protivnik: {k-Clubs}{9-Clubs}

TURN: {7-Spades}
RIVER: {6-Clubs}

Jovanović je trenutno na 12.000

Level:
8
Blinds:
300/600
Ante:
75

Ivan Radovanović double up!

KrleNs • Level 7: 250-500, 50 ante
Ivan Radovanović
Ivan Radovanović

Akcija je krenula od igrača sa MP koji je open-ovao 1.000, CO call, Radovanović sa SB all in 12.000, UTG+1 fold, MP call.

Radovanović: {a-Hearts}{j-Spades}
Protivnik: {a-Clubs}{8-Spades}

Board: {q-Hearts}{q-Spades}{4-Spades}{5-Spades}{2-Diamonds}

Radovanović je posle ove ruke na oko 26.000

Andrija Cvetković out

KrleNs • Level 7: 250-500, 50 ante
Andrija Cvetković
Andrija Cvetković

Cvetković sa UTG all in 8.500, SB call.

SHOWDOWN:
Cvetković: {a-Hearts}{j-Clubs}
Protivnik: {4-Hearts}{4-Spades}

BOARD: {a-Spades}{4-Clubs}{8-Hearts}{9-Clubs}{a-Diamonds}

Marko Lukša OUT

KrleNs • Level 7: 250-500, 50 ante
Marko Lukša
Marko Lukša

Igrač sa MP je open 1.000, Lukša je sa HJ 3bet do 3.000, MP call

Flop: {2-Clubs}{7-Spades}{9-Clubs} MP check, Lukša 2.600, MP 6.000, Lukša shove 17.000. MP call.

Lukša: {a-Hearts}{k-Spades}
Protivnik: {10-Hearts}{10-Diamonds}

Turn: {7-} River: {8-}

Level:
7
Blinds:
250/500
Ante:
50

Milan Rakić out

KrleNs • Level 6: 200-400, 50 ante
Milan Rakić
Milan Rakić

Rakić sa UTG+1 open 1.000, MP call, BB call.

FLOP: {9-Clubs}{2-Spades}{5-Hearts} BB check, Rakić c-bet 1.300, MP call, BB fold.

TURN: {9-Diamonds} Rakić check, MP bet 3.200, Rakić call.

RIVER: {10-Clubs} Rakić check, MP all in, Rakić call 9.200

SHOWDOWN:
Rakić: {8-Hearts}{8-Spades}
Protivnik:
{q-Hearts}{10-Diamonds}

Level:
6
Blinds:
200/400
Ante:
50