Main Event
Dani:
Main Event
Dan 2 Kraj

Kraj Dan 2 PPT 5

KrleNs • Level 19: 4,000-8,000, 1,000 ante

Upravo je završen dan 2 PPT 5 Main Eventa u Gevgeliji kada samo ostali na 18 igrača! Sutrašnji dan 3 odnosno finalni dan startuje od 12h a od naših predstavnika sa Balkana u polju će se naći Miloš Čuljković sa 350.000, Goran Savić 339.000, Novak Cvetinović 110.000 i Luka Bojović 56.000. Ukupni chip lider je igrač iz Grčke Zmmanoyil Iason sa stackom od 755.000!

Novak Cvetinović gubi pola stacka

KrleNs • Level 19: 4,000-8,000, 1,000 ante
Novak "Peca" Cvetinović
Novak "Peca" Cvetinović

UTG all in 112.000, sa MP Cvetinović all in 220.000.

SHOWDOWN:
Cvetinović: {k-Spades}{k-Hearts}
Protivnik: {a-Diamonds}{k-Diamonds}

BOARD: {q-Diamonds}{5-Hearts}{10-Diamonds}{7-Spades}{j-Clubs}

Cvetinović ostaje na 110.000.

Level:
19
Blinds:
4,000/8,000
Ante:
1,000

BUBBLE BOY!

KrleNs

Odmah u narednoj ruci na stolu gde je i Miloš Čuljković pukao je BUBBLE BOY, kada su se u preflop all in-u našla dva igrača od koji je jedan u ruci držao {a-Hearts}{10-Diamonds} dok je BUBBLE BOY u ruci imao {a-Diamonds}{q-Hearts}.

Board: {q-Diamonds}{4-Spades}{10-Hearts}{5-Clubs}{10-Spades}

Ovom rukom smo dobili BUBBLE BOY-a čestitamo svim igračima koji su ušli u nagrade!

BUBBLE BOY

Miloš Čuljković eliminiše igrača i sada je BUBBLE TIME

KrleNs • Level 18: 3,000-6,000, 500 ante
Miloš Čuljković
Miloš Čuljković

UTG je open 12k, Čuljković sa BTN 3bet 28.5k, UTG call.

Flop: {2-Hearts}{5-Hearts}{9-Diamonds} BB check, Čuljković bet 35k, BB all in 60k, Čuljković snap call.

Čuljković: {9-Hearts}{9-Clubs}
Protivnik: {a-Diamonds}{5-Diamonds}

Turn: {4-Clubs} River: {4-Spades}

Čuljković je sada na 500k!

Miloš Čuljković na 390k

KrleNs • Level 18: 3,000-6,000, 500 ante
Miloš Čuljković
Miloš Čuljković

Čuljković je open-ovao sa CO 12k, BB doplaćuje.

Flop: {4-Clubs}{7-Spades}{9-Clubs} BB check, Čuljković cbet 18.5, BB call.

Turn: {k-Hearts} Check, check.

River: {k-Diamonds} BB liduje 28k, Čuljković snap call, igrač sa BB odmah muck-uje karte, a Čuljković okreće {a-Clubs}{q-Clubs}.
Sada je na 392k.

Miloš Čuljković double up!

KrleNs • Level 18: 3,000-6,000, 500 ante
Miloš Čuljković
Miloš Čuljković

Igrač sa HJ open 13.5k, Čuljković sa BB call.

Flop: {4-Clubs}{j-Hearts}{10-Clubs} Čuljković check, HJ cbet 17.5k, Čuljković raise 48k, HJ 3bet shove, Čuljković call.

Čuljković: {9-Clubs}{7-Clubs}
Protivnik: {q-Hearts}{q-Diamonds}

Turn: {8-Spades} River: {k-Spades}

Odmah na turn-u je protivnik bio drawing dead i Čuljković odlazi na 255k!

Goran Savić double up!

KrleNs • Level 18: 3,000-6,000, 500 ante
Goran Savić
Goran Savić

Akcija je krenula od igrača sa MP koji je open 10k, Savić sa CO call, ostali fold.

Flop: {2-Clubs}{5-Clubs}{6-Hearts} MP check, Savić bet 10k, MP raise 25k, Savić all in 100k, MP call.

Savić: {9-Clubs}{9-Spades}
Protivnik: {a-Hearts}{6-Spades}

Turn: {7-Spades} River: {k-Diamonds}

Savić odlazi na 250k!

Level:
18
Blinds:
3,000/6,000
Ante:
500