Main Event
Dani:
1a1b23

Novak "Peca" Cvetinović odnosi veliki pot

KrleNs • Level 8: 300-600, 75 ante
Novak Cvetanović

Akcija je krenula od igrača sa UTG+1 koji open-uje 1.500, Peca sa MP call.

Flop: {j-Spades}{4-Clubs}{7-Hearts} UTG+1 check, Peca bet 2.200, protivnik raise 6.000, Peca call.
Turn: {5-Clubs} Protivnik bet 5.000, Peca call.
River: {3-Spades} Protivnik bet 10.000, Peca call.

Protivnik okreće {a-Clubs}{8-Spades} za totalni blef a Peca okreće {a-Hearts}{7-Spades} za fantastičan read protivnika i odlazi na 64.000!