Main Event
Dani:
1a1b23

Andreja Klasović nosi pot

KrleNs • Level 2: 50-100, 0 ante
Andreja Klasović

Klasović sa UTG open 300, UTG+1 call, MP call, MP2 call, HJ call.

FLOP: {j-Spades}{10-Spades}{6-Hearts} Klasović bet 1.050, MP call.

TURN: {3-Hearts} Klasović bet 2.600, MP call.

RIVER: {3-Diamonds} Klasović bet 6.200, MP call.

SHOWDOWN:
Klasović: {j-Hearts}{j-Clubs}
Protivnik: Muck

Klasović je trenutno na 36.000