Main Event
Dani:
1a1b23

Miloš Čuljković eliminiše short stack-a

KrleNs • Level 3: 75-150, 0 ante
Miloš Čuljković

Akcija je krenula od igrača koji je open-ovao sa UTG 350, CO call, BTN call, Čuljković sa SB 3bet 1.700, UTG call, CO call, BTN all in 2.400, sva tri igrača doplaćuju.

Flop: {a-Diamonds}{3-Hearts}{2-Diamonds} Čuljković cbet 3.800, UTG fold, CO fold.

Čuljković: {a-Clubs}{k-Hearts}
Protivnik: {a-Hearts}{9-Spades}

Turn: {q-Clubs} River: {4-Diamonds}

Posle ove ruke Čuljković je na 34.500