Main Event
Dani:
1a1b23

Marko Gašparević nosi pot

KrleNs • Level 5: 150-300, 25 ante
Marko Gašparović

MP call 300,HJ call 300, Gašparević 3-bet 1.500 sa BTN, MP call, HJ call.

FLOP: {9-Hearts}{a-Spades}{3-Hearts} MP chech, HJ check, Gašparević bet 1.850, MP call, HJ call.

TURN: {k-Diamonds} MP check,HJ check, Gašparević check.

RIVER: {j-Diamonds} MP fold, HJ check, Gašparević check.

SHOWDOWN:
Gašparević: {q-Spades}{9-Spades}
Protivnik: {5-Clubs}{4-Diamonds}

Gašparović je trenutno na 28.000