Main Event
Dani:
1a1b23

Klasović na 53k

KrleNs • Level 5: 150-300, 25 ante
Andreja Klasović

Klasović je sa MP open-ovao 700, BTN 3bet 1.700, SB call, Klasović call.

Flop: {j-Spades}{4-Diamonds}{4-Diamonds}, SB check, Klasović check, BTN cbet 1.900, SB call, Klasović call.

Turn: {9-Hearts} check, check, check.

River: {10-Spades} check, check, check.. SB muck, Klasović okreće {j-Hearts}{9-Hearts}, BTN muck.

U sledećoj ruci igrač sa MP je open 700, CO call, Klasović sa BTN 2.200, MP fold, CO call.

Flop: {9-Clubs}{2-Diamonds}{3-Spades} CO check, Klasović cbet, 3.100, CO se fold-uje.

Posle ove ruke Klasović je na 53.000