Main Event
Dani:
1a1b23

Đorđe Jovanović popravlja stack

KrleNs • Level 5: 150-300, 25 ante
Đorđe Jovanović

Jovanović sa HJ open 650, CO 3-bet 1.650, Jovanović call.

FLOP: {j-Hearts}{10-Clubs}{6-Diamonds} Jovanović check, CO check.

TURN: {k-Hearts} Jovanović check, CO bet 2.500, Jovanović call.

RIVER: {2-Hearts} Jovanović bet 8.600, CO call.

SHOWDOWN:
Jovanović: {6-Hearts}{3-Hearts}
Protivnik: {10-Diamonds}{10-Spades}

Jovanović je trenutno na 32.000