Main Event
Dani:
1a1b23

Miloš Čuljković na 65k

KrleNs • Level 9: 400-800, 100 ante
Miloš Čuljković

Akcija je krenula od igrača sa UTG+1 koji je open 1.650, Čuljković sa HJ call, BB call.

Flop: {j-Diamonds}{10-Hearts}{2-Spades} BB check, UTG+1 cbet 2.500, Čuljković call, BB fold.

Turn: {8-Spades} UTG+1 ispaljuje i drugi barel 3.700, Čuljković raise 11.000, UTG+1 fold.

Miloš je posle ove ruke otišao na 65.000