Main Event
Dani:
1a1b23

Danilo Velašević OUT!

KrleNs • Level 10: 500-1,000, 100 ante
Danilo Velašević

Akcija je krenula od igrača sa UTG+1 koji je open 2.000, Velašević sa CO 3bet shove 17.000, UTG+1 call.

Velašević: {a-Hearts}{k-Clubs}
Protivnik: {a-Spades}{q-Clubs}

Board: {4-Hearts}{10-Clubs}{6-Hearts}{9-Diamonds}{q-Spades}

Na riveru je protivnik pogodio jedan od tri preostala out-a i tako eliminisao Velaševića sa turnira.