Main Event
Dani:

Miloš Čuljković eliminiše igrača

KrleNs

Čuljaković je open sa HJ 20k, BB call.

Flop: {a-Spades}{8-Spades}{k-Hearts} BB check, Čuljaković cbet 30k, BB all in 80k, Čuljaković call.

Čuljaković: {a-Clubs}{j-Diamonds}
Protivnik: {a-Spades}{8-Hearts}

Turn: {4-Clubs} River: {5-Spades}

Čuljković je sada na 550k! Na 14. poziciji završio je Alexandros Nikolouzos!