Main Event
Dani:

Novak Cvetinović double up

KrleNs
Novak "Peca" Cvetinović

Cvetinović se duplirao kada je sa UTG+1 objavio svoj all in od 98k, svi fold do igrača na BB koji call-uje!

Cvetinović: {a-Diamonds}{10-Diamonds}
Protivnik: {k-Hearts}{q-Diamonds}

Board: {a-Spades}{k-Clubs}{j-Diamonds} {8-Diamonds} {7-Hearts}

Cvetinović se duplira i odlazi na 210k!