Main Event
Dani:

Miloš Čuljković 4.mesto

KrleNs • Level 26: 20,000-40,000, 4,000 ante
Miloš Čuljković

Miloš Čuljković eliminisan je na 4. mestu u dve ruke za redom.

U prvoj ruci Čuljković je izgubio 90% svog stacka tako što se našao u pre flopu all in-u, kada je igrač sa SB objavio all in od 475k a Čuljković sa BB platio.

Čuljković: {k-Hearts}{q-Spades}
Protivnik: {10-Hearts}{j-Diamonds}

Board: {2-Clubs}{3-Diamonds}{3-Hearts} {2-Hearts} {j-Spades}

Protivnik na riveru kupuje jedan od potrebnih out-a i Čuljković posle te ruke pada na 110k!

Odmah posle u ruci igrač sa UTG limp-uje, Čuljković sa SB gura all in od 106k, BB call, UTG call.

Flop: {10-Hearts}{q-Hearts}{3-Diamonds} BB check, UTG check.
Turn: {10-Diamonds} BB check, UTG check.
River: {6-Clubs} BB check, UTG check.

Čuljković: {8-Clubs}{4-Spades}
Igrač BB: {j-Diamonds}{4-Hearts}
Igrač UTG: {5-Spades}{5-Clubs}

Čuljković je eliminisan na 4. mestu za nagradu od 7.145€!

Sve čestitke Milošu Čuljkoviću od ekipe Balkan Poker News-a!