Main Event
Dani:

Andreas Vlachos 3. mesto

KrleNs • Level 27: 25,000-50,000, 5,000 ante
Andreas Vlachos

Andreas Vlachos je eliminisan na 3. mestu kada je akcija krenula od igrača sa BTN koji open-uje 100k, Vlachos sa SB gura svoj all in a BTN snap call-uje!

Vlachos: {k-Spades}{j-Clubs}
Protivnik: {a-Spades}{j-Diamonds}

Board: {q-Diamonds}{4-Diamonds}{3-Spades} {10-Clubs} {q-Clubs}

Vlachos osvaja novčanu nagradu od 10.125€!