main event
Dani:

Event Info

Buy-in €600
Players 174

Level

Level 26
Blinds 20,000 / 40,000
Ante 4,000

Iasonas Tsourounakis Double Up

KrleNs

Iasonas Tsourounakis duplirao se kada je na flopu {6-Hearts}{9-Diamonds}{3-Hearts} gurnuo all in od 640,000 i dobio call od igrača koji je bio na CO poziciji a igrač sa BTN je posle dužeg razmišljanja foldovao karte.

Showdown:

Iasonas Tsourounakis: {j-Hearts}{j-Clubs}
Protivnik: {a-Clubs}{a-Hearts}

Turn: {5-Clubs} River: {j-Diamonds}

Veoma sretan river za Iasonas Tsourounakisa kojem silazi jedan od dva preostala out-a i on nakon ove ruke je ubedljivi chip leader.

Iasonas Tsourounakis

Aleksandar Denishev 9. mesto

KrleNs

Aleksandar Denishev eliminisan je sa turnira na 9. mestu kada je sa BTN gurnuo all in od 158,000 a igrač Vasileios sa SB ga platio.

Showdown:

Denishev: {a-Clubs}{5-Clubs}
Vasileios: {a-Diamonds}{k-Spades}

Board: {6-Hearts}{10-Diamonds}{10-Clubs} {9-Hearts} {3-Hearts}

Denishev je eliminisan na 9. mestu za nagradu od 4,950€.

Aleksandar Denishev
Level:
23
Blinds:
10,000/20,000
Ante:
3,000
Level:
22
Blinds:
8,000/16,000
Ante:
2,000

Sotiris Koutoupas OUT

KrleNs

Sotiris Koutoupas eliminisan je u prvoj ruci finalnog stola kada je igrač sa SB fletno a on sa BB gurnuo all in 66,000 a SB ga platio.

Showdown:

Koutoupas: {7-Diamonds}{6-Diamonds}
Protivnik: {k-Spades}{5-Hearts}

Board: {2-Spades}{10-Hearts}{3-Clubs} {9-Spades} {2-Clubs}

Kotupas je eliminisan na 10. mestu za nagradu od 4,350€.

Sotiris Koutoupas

Finalni Dan

KrleNs

Upravo počinje Finalni Dan PPT6 Main Eventa. Ovog puta nažalost nemamo naših predstavnika u finalnoj postavi, ali ćemo ispratiti finalni sto do kraja.
Danas, kao i u Danu 2, blind level se menja na svakih 60 minuta i igra se do pobednika koji će pored pehara i narukvice uzeti i nagradu od 28,300€. Finalni Dan startuje na blind levelu 21 6,000/12,000 ante 2,000.

Danas je na programu i Side Event 220€+30€ Omaha PL koji startuje takodje od 12h početni stack je 10,000 čipova i blind level se menja na svakih 30 minuta.

main event
Dan 3 Start