main event
Dani:

Event Info

Players 174

Level

Level 26
Blinds 20,000 / 40,000
Ante 4,000

Iasonas Tsourounakis Double Up

KrleNs

Iasonas Tsourounakis duplirao se kada je na flopu {6-Hearts}{9-Diamonds}{3-Hearts} gurnuo all in od 640,000 i dobio call od igrača koji je bio na CO poziciji a igrač sa BTN je posle dužeg razmišljanja foldovao karte.

Showdown:

Iasonas Tsourounakis: {j-Hearts}{j-Clubs}
Protivnik: {a-Clubs}{a-Hearts}

Turn: {5-Clubs} River: {j-Diamonds}

Veoma sretan river za Iasonas Tsourounakisa kojem silazi jedan od dva preostala out-a i on nakon ove ruke je ubedljivi chip leader.

  • Iasonas Tsourounakis

Aleksandar Denishev 9. mesto

KrleNs

Aleksandar Denishev eliminisan je sa turnira na 9. mestu kada je sa BTN gurnuo all in od 158,000 a igrač Vasileios sa SB ga platio.

Showdown:

Denishev: {a-Clubs}{5-Clubs}
Vasileios: {a-Diamonds}{k-Spades}

Board: {6-Hearts}{10-Diamonds}{10-Clubs} {9-Hearts} {3-Hearts}

Denishev je eliminisan na 9. mestu za nagradu od 4,950€.

  • Aleksandar Denishev
Level:
23
Blinds:
10,000/20,000
Ante:
3,000
Level:
22
Blinds:
8,000/16,000
Ante:
2,000

Sotiris Koutoupas OUT

KrleNs

Sotiris Koutoupas eliminisan je u prvoj ruci finalnog stola kada je igrač sa SB fletno a on sa BB gurnuo all in 66,000 a SB ga platio.

Showdown:

Koutoupas: {7-Diamonds}{6-Diamonds}
Protivnik: {k-Spades}{5-Hearts}

Board: {2-Spades}{10-Hearts}{3-Clubs} {9-Spades} {2-Clubs}

Kotupas je eliminisan na 10. mestu za nagradu od 4,350€.

  • Sotiris Koutoupas

Finalni Dan

KrleNs

Upravo počinje Finalni Dan PPT6 Main Eventa. Ovog puta nažalost nemamo naših predstavnika u finalnoj postavi, ali ćemo ispratiti finalni sto do kraja.
Danas, kao i u Danu 2, blind level se menja na svakih 60 minuta i igra se do pobednika koji će pored pehara i narukvice uzeti i nagradu od 28,300€. Finalni Dan startuje na blind levelu 21 6,000/12,000 ante 2,000.

Danas je na programu i Side Event 220€+30€ Omaha PL koji startuje takodje od 12h početni stack je 10,000 čipova i blind level se menja na svakih 30 minuta.

main event
Dan 3 Start