main event
Dani:
1a1b23
main event
Dan 1a Kraj

Kraj Dana 1a i eliminacija Škrbića

KrleNs • Level 11: 600-1,200, 200 ante
Miloš Škrbić
Miloš Škrbić

Škrbić je u poslednjoj ruci dana 1a eliminisan.

Akcija je krenula od igrača sa UTG+1 koji open-uje 2500, Škrbić sa MP call-uje.

Flop: {j-Spades}{5-Hearts}{4-Spades} UTG+1 c-bet 3,500, Škrbić call.

Turn: {a-Hearts} UTG+1 bet 7,500, Škrbić call.

River: {a-Spades} UTG+1 check, Škrbić gura all in 25,500, protivnik posle razmišljanja koje je trajalo više od 5 minuta i nakon što se oglasio sat za kraj dana, odlučuje da call-uje i eliminiše Škrbića pošto Škrbić okreće {k-Hearts}{q-Hearts} a protivnik {a-Diamonds}{8-Diamonds}.

Iz dana 1a u dan 2 ne prelazi ni jedan naš predstavnik. Nadamo se da će u danu 1b biti više naših predstavnika u igri i da će uspeti da se kvalifikuju u dan 2 i borbu za trofej. Chip leader Dana 1a je Kapralos Chris iz Grčke sa stackom od 147,200 čipova! U Dan 2 prešlo je ukupno 37 igrača.

Sutra Dan 1b startuje u 15h!

Poslednji level

KrleNs • Level 11: 600-1,200, 200 ante
Miloš Škrbić
Miloš Škrbić

Trenutno je u toku poslednji level dana 1a. Miloš Škrbić i dalje u igri i stack mu varira oko 40k što je manje od average stack-a koji je trenutno 60k.

Level:
11
Blinds:
600/1,200
Ante:
200
Level:
10
Blinds:
500/1,000
Ante:
100

Marijan Četnik OUT

KrleNs • Level 9: 400-800, 100 ante
Marijan Četnik
Marijan Četnik

Akcija kreće od njega kada je sa UTG open-ovao 2000 i dobija call sa dve MP pozicije.

Flop: {k-Diamonds}{q-Diamonds}{8-Spades} Marijan bet-uje 3500, jedan protivnik fold-uje a drugi MP call

Turn: {7-Spades} Marijan c-bet, protivnik call

River: {5-Spades} Ovaj put Marijan check-ira ali protivnik bet-uje 10000 što je Četnikov all in koji on plaća.

Marijan: {k-Spades}{q-Clubs}
Protivnik: {k-Spades}{4-Spades}

Tako da ostajemo sa jednim predstavnikom Milošem Škrbićem sa 40k, trenutno je pauza u trajanju od 30 minuta.

Škrbić eliminiše Lončara

KrleNs • Level 9: 400-800, 100 ante
Miloš Škrbić
Miloš Škrbić

Škrbiće ja sa MP open-ovao 1400 na šta je Lončar sa HJ gurnuo all in od 10k svi fold do Škrbića koji snap call-uje.

Škrbić: {q-Hearts}{q-Clubs}
Lončar: {a-Hearts}{3-Clubs}

Board: {2-Hearts}{q-Spades}{6-Spades} {3-Hearts} {k-Clubs}

Škrbić je trenutno na 47k!

Level:
9
Blinds:
400/800
Ante:
100

Škrbić Double Up

KrleNs • Level 8: 300-600, 75 ante
Škrbić
Škrbić

Škrbić je nakon gubitka većeg dela stacka, našao se u nezgodnoj ruci, ali je na kraju i ako slabiji izašao kao pobednik. U akciji koja je krenula upravo od njega kada je sa MP open-ovao 1400, Lončar call, BTN call, dok igrač na BB 3-bet-uje 3800, akcija se vraća na Škrbića koji gura all in od 14k, svi su fold do igrača na BB koji snap call-uje.

Škrbić: {a-Hearts}{k-Clubs}
Protivnik: {a-Spades}{a-Clubs}

Board: {k-Diamonds}{4-Hearts}{2-Hearts} turn: {10-Hearts} river: {k-Spades}

Škrbiću se na turnu otvaraju dodatni out-i za boju, ali na kraju mu se otvara {k-Spades} za triling čime ruši ručni par {a-Spades}{a-Clubs}.

Škrbić je trenutno na 32k!