main event
Dani:
1a1b23

Škrbić gubi veći deo stack-a

KrleNs • Level 8: 300-600, 75 ante
Miloš Škrbić
Miloš Škrbić

Skrbić open 1100 sa pozicije MP, protivnik sa SB call.

Flop: {a-Hearts}{9-Diamonds}{4-Hearts} SB check-uje, Skrbić bet-uje 1100 i protivnik ga odmah plaća.

Turn: {j-Diamonds} Protivnik opet check-ira, Skrbić c-bet 2500 i dobija još jedan call

River: {j-Clubs} Protivnik nastavlja sa check-iranjem a Skrbić ispaljuje bet od 7800 i dobija snap call.

Skrbić: {a-Diamonds}{k-Diamonds}
Protivnik: {j-Hearts}{k-Hearts}

Level:
8
Blinds:
300/600
Ante:
75
Level:
7
Blinds:
250/500
Ante:
50

Blind Level 6

KrleNs • Level 6: 200-400, 50 ante

Trenutno je u toku poslednji level za kasnu registraciju i re entry opciju. Nakon završetka ovog levela odlazimo na pauzu u trajanju od 30 minuta za večeru. Sale se neće vraćati u igru u današnjem danu pa smo ostali sa tri predstavnika koji trenutno stoje: Miloš Škrbić 23k , Igor Lončar 16k, Marijan Četnik 32k. Podsećamo da se današnji dan igra do kraja 12 levela.

Sale Dobrijević OUT

KrleNs • Level 5: 150-300, 25 ante
Saša Dobrijević
Saša Dobrijević

Akcija je krenla od igrača sa UTG+1 koji open-uje 700, MP call, Sale sa BTN call, BB call.

Flop: {k-Hearts}{5-Spades}{8-Spades} UTG+1 bet 1400, MP fold, Sale call, BB fold.

Turn: {6-Spades} nakon turna protivnik checkira a Sale odigrava bet 4100, što protivnik call-uje.

River: {k-Clubs} UTG+1 check, Sale nakon kraćeg razmišljanja objavljuje svoj all in od nepunih 14k što protivnika stavlja na tešku odluku. Nakon dugog razmišljanja protivnik se odlučuje za call.

Sale okreće {7-Hearts}{6-Hearts} a protivnik {a-Hearts}{k-Spades}

Level:
6
Blinds:
200/400
Ante:
50

Četnik eliminiše igrača

KrleNs • Level 5: 150-300, 25 ante
Marijan Četnik
Marijan Četnik

Prisustvovali smo završnici zanimljive ruke u kojoj je Marijan Četnik odneo velik pot kada je call-ovao all in protivnika
na board-u {6-Spades}{6-Hearts}{3-Clubs} {9-Spades}

Nakon što su okrenuli karte usledila je reakcija ostalih igrača koji su bili u neverici.

Marijan: {9-Clubs}{9-Hearts}
Protivnik: {9-Clubs}{6-Diamonds}

River donosi {7-Spades} koja ništa ne menja.

Lepa turn karta za našeg predstavnika koji nakon ove ruke odlazi na 35k!

Level:
5
Blinds:
150/300
Ante:
25

Lončar popravlja stack

KrleNs • Level 4: 100-200, 0 ante
Igor Lončar
Igor Lončar

Akcija je krenula od igrača sa UTG koji open-uje 400, Lončar sa CO 3-bet-uje 1200, svi su fold do igrača na UTG koji call-uje.

Flop: {9-Diamonds}{3-Spades}{4-Hearts} UTG check, Lončar check
Turn: {a-Spades} UTG check, Lončar bet 1600, UTG call
River: {q-Diamonds} UTG check Lončar takodje

UTG igrač okreće {6-Hearts}{3-Hearts} a Lončar okreće {k-Hearts}{k-Spades}