main event
Dani:
main event
Dan 2 Kraj

Kiki je pobednik Side Eventa!!!

KrleNs • Level 21: 6,000-12,000, 2,000 ante
Dragan Filipović
Dragan Filipović

Kiki je u HU raspodelio nagradu nakon dogovora gde je njemu pripalo 2350€ a protivniku 1700€. Kiki je zvanični pobednik i pored novčane nagrade osvojio je trofej i 10 bounty-a po 100€.

U poslednjoj ruci u kojoj su završili u all in Kiki je držao {2-Clubs}{3-Clubs} a protivnik {j-Diamonds}{9-Spades}.

Board: {a-Clubs}{10-Diamonds}{q-Diamonds} {10-Clubs} {5-Clubs}

Kiki sa bojom odnosi protivnika i osvaja Side Event.

Sve čestitke za Kikija od Balkan PokerNews ekipe!

Kiki eliminiše Randjelovića

KrleNs • Level 21: 6,000-12,000, 2,000 ante
Dragan Filipović
Dragan Filipović

Kiki je bio akter još jedne eliminacije našeg igrača na 3. mestu.

Randjelović je sa SB gurnuo all in a Kiki ga sa BB ga je platio.

Showdown:

Kiki: {a-Clubs}{k-Hearts}
Randjelović: {k-Spades}{9-Spades}

Board: {5-Spades}{10-Diamonds}{3-Hearts} {2-Clubs} {4-Clubs}

Kiki sklapa kentu i odnosi još jedan bounty i eliminiše Randjelovića.

Kiki eliminiše igrača na 4. mestu

KrleNs • Level 21: 6,000-12,000, 2,000 ante
Dragan Filipović
Dragan Filipović

Kiki je open-ovao a protivnik sa BB je gurnuo all in 125k, Kiki je snap call.

Showdown:

Kiki: {a-Clubs}{q-Spades}
Protivnik: {a-Hearts}{4-Clubs}

Board: {q-Hearts}{4-Spades}{3-Diamonds} {8-Diamonds} {10-Clubs}

Kiki odnosi još jedan bounty i eliminiše igrača.

Kiki eliminiše Ercega

KrleNs • Level 21: 6,000-12,000, 2,000 ante
Milivoj Erceg
Milivoj Erceg

Kiki je eliminisao Ercega na 5. mestu kada je platio all in od 115k.

Showdown:

Kiki: {a-Clubs}{q-Hearts}
Erceg: {a-Diamonds}{4-Spades}

Board: {10-Hearts}{7-Hearts}{j-Diamonds} {q-Clubs} {3-Diamonds}

Kiki redja još jednu eliminaciju a Erceg odnosi nagradu od 620€.

Marko Randjelović Double Up

KrleNs • Level 21: 6,000-12,000, 2,000 ante
Marko Randjelović
Marko Randjelović

Marko Randjelović je još jedan naš igrač za finalnim kojeg nismo registrovali ali nikad nije kasno.

Randjelović se duplirao kada je kao short stack gurnuo all in od 35,000 i platio ga igrač sa BB.

Showdown:

Randjelović: {k-Diamonds}{j-Diamonds}
Protivnik: {j-Hearts}{10-Spades}

Board: {6-Diamonds}{6-Hearts}{3-Hearts} {k-Clubs} {a-Diamonds}

Side Event Kiki eliminiše igrača

KrleNs • Level 21: 6,000-12,000, 2,000 ante
Dragan Filipović
Dragan Filipović

Kiki je na Side Eventu eliminisao igrača na 7. mestu kada je gurnuo all in sa HJ a igrača sa BB nakon dužeg razmišljanja ga je call-ovao.

Showdown:

Kiki: {a-Diamonds}{10-Spades}
Protivnik: {7-Hearts}{5-Hearts}

Board: {a-Clubs}{9-Diamonds}{7-Spades} {q-Clubs} {4-Clubs}

Kiki eliminiše igrača uzima još jedan bounty i pojačava svoj stack koji je trenutno oko 250,000 i on je chip leader finalnog stola