main event
Dani:
1a1b23

Sale Dobrijević OUT

KrleNs • Level 5: 150-300, 25 ante
Saša Dobrijević

Akcija je krenla od igrača sa UTG+1 koji open-uje 700, MP call, Sale sa BTN call, BB call.

Flop: {k-Hearts}{5-Spades}{8-Spades} UTG+1 bet 1400, MP fold, Sale call, BB fold.

Turn: {6-Spades} nakon turna protivnik checkira a Sale odigrava bet 4100, što protivnik call-uje.

River: {k-Clubs} UTG+1 check, Sale nakon kraćeg razmišljanja objavljuje svoj all in od nepunih 14k što protivnika stavlja na tešku odluku. Nakon dugog razmišljanja protivnik se odlučuje za call.

Sale okreće {7-Hearts}{6-Hearts} a protivnik {a-Hearts}{k-Spades}