main event
Dani:
1a1b23

Škrbić gubi veći deo stack-a

KrleNs • Level 8: 300-600, 75 ante
Miloš Škrbić

Skrbić open 1100 sa pozicije MP, protivnik sa SB call.

Flop: {a-Hearts}{9-Diamonds}{4-Hearts} SB check-uje, Skrbić bet-uje 1100 i protivnik ga odmah plaća.

Turn: {j-Diamonds} Protivnik opet check-ira, Skrbić c-bet 2500 i dobija još jedan call

River: {j-Clubs} Protivnik nastavlja sa check-iranjem a Skrbić ispaljuje bet od 7800 i dobija snap call.

Skrbić: {a-Diamonds}{k-Diamonds}
Protivnik: {j-Hearts}{k-Hearts}