main event
Dani:
1a1b23

Kraj Dana 1a i eliminacija Škrbića

KrleNs • Level 11: 600-1,200, 200 ante
Miloš Škrbić

Škrbić je u poslednjoj ruci dana 1a eliminisan.

Akcija je krenula od igrača sa UTG+1 koji open-uje 2500, Škrbić sa MP call-uje.

Flop: {j-Spades}{5-Hearts}{4-Spades} UTG+1 c-bet 3,500, Škrbić call.

Turn: {a-Hearts} UTG+1 bet 7,500, Škrbić call.

River: {a-Spades} UTG+1 check, Škrbić gura all in 25,500, protivnik posle razmišljanja koje je trajalo više od 5 minuta i nakon što se oglasio sat za kraj dana, odlučuje da call-uje i eliminiše Škrbića pošto Škrbić okreće {k-Hearts}{q-Hearts} a protivnik {a-Diamonds}{8-Diamonds}.

Iz dana 1a u dan 2 ne prelazi ni jedan naš predstavnik. Nadamo se da će u danu 1b biti više naših predstavnika u igri i da će uspeti da se kvalifikuju u dan 2 i borbu za trofej. Chip leader Dana 1a je Kapralos Chris iz Grčke sa stackom od 147,200 čipova! U Dan 2 prešlo je ukupno 37 igrača.

Sutra Dan 1b startuje u 15h!