main event
Dani:

Panagiotis Petrelis 5. mesto

KrleNs • Level 25: 15,000-30,000, 4,000 ante
Panagiotis Petrelis

Panagiotis Petrelis eliminisan je kada je gurnuo all in na open igrača sa BTN koji ga je snap call-ovao.

Showdown:

Petrelis: {a-Spades}{k-Clubs}
Protivnik: {7-Spades}{7-Diamonds}

Board: {4-Hearts}{5-Clubs}{10-Spades} {3-Hearts} {6-Hearts}

Petrelis završava turnir na 5. mestu za nagradu od 7,250€.