Russian Poker Tour Main Event
Dani:

Vlado Banićević izbacio igrača sa udicama

[user279759]

Banićević je platio all in igrača sa {j-}{j-} pre flopa u momentu kada je u polju bilo još 30 igrača. Žandari su uspeli da se održe protiv {k-}{q-}.

Na flopu, turnu i riveru nije bilo ni kralja ni dame, i tako se Vlado Banićević penje na 615k