Russian Poker Tour Main Event
Dani:
1a1b23

Mario Milošević nosi pot od 40k!

ljubens
Mario Milošević
Mario Milošević

Na početku Levela 4, 100/200 Mario je bio u ruci u raiseovanom potu sa jednim protivnikom na flopu {a-Clubs}{j-}{5-Clubs} koji je protivnik betovao 700 a Mario raiseovao do 1,700 što protivnik prati, turn je {3-} i Mario preuzima akciju posle checka protivnika i betuje 3,800 što protivnik prati, river je {2-} i opet posle checka protivnika Mario ovoga puta ispaljuje 9,800 što protivnik posle dužeg razmišljanja plaća a zatim muckuje svoju ruku kada je Mario okrenuo {10-}{4-} za pobedničku ruku sa kentom.