Main Event
Dani:
1

Tatjana nastavlja...

Tatjana je bila u potrebi da se duplira i ispratila je all-in igrača sa srednje pozicije sa dva JJ. Njen protivnik okreće 55 što joj obezbedjuje prednost,da bi na flopu izašao još jedan žandar i time joj osigurao 18.000

Sledeća ruka u njenu korist, prati raise rane pozicije 3.500 i BB prati. Flop izlazi {9-Hearts}{9-Clubs} {2-Spades} na šta BB i EP check-iraju... Tatjana se nakon male pauze oglasila: "Mogla bih i ja all-in onda" i ulaže svojih 12,500. BB se baca kao i EP sa svojim AK... Tatjana je imala {q-Diamonds}{q-Clubs} i odnosi pot oko 25.000, što je najviše do sada...

Biće dobro ako nastavi ovim tempom, lagano ali sigurno ... ;)