Main Event
Dani:
1

Ponovo smo na mestu dešavanja...

Thomas Kremser, direktor turnira je pre tačno pola sata najavio početak sa famoznim: "shuffle up and deal" čime je počela akcija ovog Dan 1b... Igrači su već uveliko u akciji rasporedjeni po sali Hilton Prague-a.

Izgleda da je highlight sto 12 na kojem su se sastali EPT Monte Carlo pobednik Pieter De Korver i WSOPE runner-up Stanislav Alekhin, obojica su vrlo aktivni i pokupili su već nekoliko potova svaki...