Main Event
Dani:
1

Tatjana Pašalić se duplirala !!!

Tatjana se duplirala u pravom trenutku. Mislila je da će biti eliminisana, iskoristila je skoro poslednju šansu za double-up, ide all-in sa {k-Clubs}{q-Clubs} protiv Jordan Mitrenzov-ih {a-Diamonds}{k-Hearts} i izlati board: {j-Clubs}{j-Diamonds}{9-Clubs}{8-Hearts}{4-Clubs} za FLUSH!!!

Tatjana skoro da nije ni primetila ruku koju je dobila jer se već udaljavala od stola kada su joj ukazali na dobitak. Skoro plačući izvinjava se svima što nije obratila pažnju. Sada je na 43.000!