Main Event
Dani:
1

Gerthein Boersma Bubble boy, Tatjana Pašalić ušla u plaćenje pozicije!

Bubble boy ovog puta je Gerthein Boersma koji je sa UTG pozicije otišao all-in sa {6-Clubs}{6-Diamonds} sa preostalih 9.900 u čipovima da bi ga igrač na BB poziciji ispratio sa {4-Spades}{8-Diamonds}. Uprkos svim očekivanjima na talonu {a-Hearts}{3-Clubs}{k-Diamonds}{9-Clubs} sa samo 3 outa, igraču na BB poziciji izašla je {8-Spades} i na taj način izbacio je Gerthein Boersma.

Tatjana Pašalić se dobro drži sa oko 43.000 u čipovima, ušla je u plaćene pozicije i prebačena je na Feature table, a to znači da je možete gledati direktno na Live Stream Unibet Open!!!