Main Event
Dani:
1

Ville Mattila izaziva Äip lidera Å¡to rezulitra sa OUT-om, ali sa turnira

Brze eliminacije se nastavljaju.... Marco Adams, chip leader, je imao prilike da eliminiše još jednog igrača.

Ville Mattila ide all-in za 183,000 sa SB pozicije i Marco Adams zove sa BB i {k-Hearts}{9-Hearts} u prednosti nad Mattila-ovim {7-Spades}{3-Clubs}.

Board izlazi {4-Clubs}{a-Spades}{8-Clubs}{q-Clubs}{k-Spades} i Adams na riveru dobija par kraljeva koji mu nisu ni trebali. Sada je na skoro 2 miliona čipova, što je prilično ispred svih.

Marco Adams — 1,946,000

Mikko Kopponen — 408,000

Andrius Tapinas — 183,000

Fuat Can — 590,000

Josef Samanek — 1,081,000

Andreas Andersson — 304,000