Main Event
Dani:
1

Litvanac za malo da ne dovrši knjigu tokom finalnog...

Andrius Tapinas ide all-in za oko 180,000 preflop i Marco Adams naravno pravi call.

Tapinas: {a-Hearts}{9-Hearts}

Adams: {3-Diamonds}{3-Clubs}

Na board-u izlazi: {6-Spades}{5-Spades}{k-Hearts}{8-Clubs}{9-Clubs}

Tapinas na riveru dobija par čime preživljava. I odmah se baca na čitanje knjige.. Kao što su i komentatori zapazili, još se nije dešavalo da neko za finalnim stolom čita knjigu....