Main Event
Dani:
1

Andrius Tapinas ispada i još jedan igrač do HU

Andrius Tapinas iz Litvanije limpuje na SB da bi se suočio sa raise-om 90.000 od Fuat Can-a na BB. On brzo ide all-in na čega Can takodje odgovara sa instant call-om sa {k-Diamonds}{q-Hearts}. Tapinas okreće {9-Diamonds}{6-Spades} pre board-a: {j-Hearts}{10-Spades}{5-Spades}{a-Clubs}{4-Clubs}. Sve se završilo još na turn-u i preostalo je još 3 igrača:

Marco Adams — 1,915,000

Fuat Can — 1,278,000

Josef Samanek — 1,346,000

{id:43}