Main Event
Dani:
1

Da li je rešio zbuniti protivnike?

U pitanju je možda i izgubljena opklada, mada može biti i taktika... ?!!

{id:4}