Main Event
Dani:
1

Eh ti suckouti...

Pored standardnih suckouta, kao što su ručni asovi protiv ručnih kraljeva, dogodilo se još nekoliko interesantnih situacija. Jedan od shortstack igrača je otišao all-in sa {a-Diamonds}{k-Spades}, da bi ga protivnik ispratio sa {a-Spades}{q-Diamonds}. Na flopu izlazi {k-Hearts}{j-Spades}{j-Diamonds} i shortstack se oseća kao da je svet njegov, ali {10-Spades} na turnu menja sve što se jasno videlo po reakciji publike, dok je shortstack igrač samo slegnuo ramenima u stilu "To je poker".